Pravidlá súťaže

Usporiadateľom Súťaže “Uhádni miesto” je požičovňa elektrobicyklov KamBike zastúpená osobou Matej Štepianský, Tomanova 110A, 831 07 Bratislava, IČO: 53481747, DIČ: 1126935403, Okresný úrad Bratislava - číslo živnostenského registra: 110-294662.

Účastníkom Súťaže podľa týchto Pravidiel je fyzická osoba: s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel. Súťaž trvá od 6.6.2021 do 13.6.2021.

Do žrebovania bude zaradený účastník, ktorý napíše do komentára správu odpoveď na súťažnú otázku, ktorá bude zverejnená v príspevku na facebookovej stránke KamBike dňa 6.6.2021. Usporiadateľ vyžrebuje 13.6.2021 jedného výhercu zo všetkých účastníkov súťaže.

Znenie súťažného statusu:

POZOR SÚŤAŽ! Vyhraj prenájom celoodpruženého elektrobicykla Cube Stereo Hybrid na 1 deň zadarmo!
Napíš do komentára, na akom mieste vznikla fotka v tomto statuse a si v hre. Jedného výhercu vyžrebujeme 13. júna 2021.
Uži si perfektný deň na elektrobicykli z našej bratislavskej požičovne. Podrobné pravidlá súťaže aj naše elektrobicykle nájdeš na http://kambike.sk/blog/pravidlá-súťaže

Usporiadateľ odovzdá výhercovi výhru: 1x prenájom elektrobicykla Cube Stereo Hybrid 120 PRO na 1 deň (7.00 - 21.00 hod.). Presný termín bude predmetom dohody s výhercom. Výherca si výhru prevezme v sídle požičovne v Bratislave, alebo na inom dohodnutom mieste v rámci Bratislavy.

Usporiadateľ bude kontaktovať výhercu odpoveďou na jeho komentár pod súťažným príspevkom a vyzve ho, aby poslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej správy na facebooku. Ak sa usporiadateľovi nepodarí skontaktovať s výhercom do 20.6.20201, bude vyžrebovaný nový výherca.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, na zrušenie súťaže, na zmenu podmienok zaradenia účastníka do súťaže, na zmenu pravidiel žrebovania, na zmenu dátumu uskutočnenia žrebovania, na zmenu počtu výhercov, a na zmenu druhov vyžrebovaných výhier. V prípade týchto zmien ich Usporiadateľ zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže, rovnako ani v prípade, že výherca výhru nevyužije. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Usporiadateľ si  v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) vyhradzuje právo na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo za účelom odovzdania výhry.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou a v prípade akéhokoľvek sporu, ktorý sa týka súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosti pripojenie na internet alebo na facebook, ani za iné technické a programové chyby, ktoré vzniknú počas trvania súťaže. 

V Bratislave, 6. júna 2021


Prejsť na článok Naše elektrobicykle